Yritys

txt

Lähes puoli vuosisataa luotettavaa yritys­juridiikkaa

Asianajajat Martti Brander ja Matti Manner perustivat Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:n vuonna 1980. Matti Manner on edelleen mukana toimistomme aktiivitoiminnassa. Osakkaaksi on sittemmin liittynyt asianajaja Juha Manner. Vuosien saatossa toimistomme on kasvanut tasaisesti yhdeksi Suomen arvos­tetuimmista asianajo­toimistoista.

Brander & Mannerin erikoistumisalueena on liikejuridiikka: sopimus-, yhtiö- ja vero-oikeus, yritysjärjestelyt ja insolvenssioikeus. Vahvaa ydin­osaamis­tamme on oikeuden­käynnit tuomio­istuimissa ja välimies­menette­lyssä. Suomalaisen elin­keino­elämän kansain­välistyminen on edelleen lisännyt liike­juridisten palveluiden tarvetta, joihin olemme kyenneet hyvin vastaamaan. Liikejuridiikan, oikeudenkäyntien ja väli­mies­menettelyiden vahvan osaamisen lisäksi hallitsemme laajalti yleis­juridiikkaa kuten perhe- ja perintöoikeutta sekä kaikenlaiset tuomio­istuin­menettelyt. 

Olemme vakiinnuttaneet asemamme osaavana ja luotettavana yhteistyö­kumppanina. Asiakaspohjamme on vakaa ja koostuu niin koti- ja ulkomaisista yhtiöistä kuin yksityisistä henkilöistä.

Brander & Mannerilla on päätoimipaikkansa Turun lisäksi toimistot myös Raumalla ja Helsingissä.

Brander & Mannerin toimintatapa

Jokaisen asiakkaan tarpeet ovat erilaiset. Asiakkaan yksilöllisen edun huomioiminen vaikeissakin asioissa on äärimmäisen tärkeää. Tämän vuoksi kaikki lakimiehemme hallitsevat yleis­juridiikan. Lisäksi lakimiehemme ovat erikoistuneet tärkeiksi katsomillemme painopiste­alueille. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme ja kannustamme heitä yhä parempiin suorituksiin. Olemme sitoutuneet asianajajien kansallisiin ja kansainvälisiin korkeisiin eettisiin sääntöihin, joiden ehdoton noudattaminen on ohjenuoramme.

Työskentely­tapamme perustuu, paitsi vakiintuneisiin ja pitkä­aikaisiin henkilösuhteisiin, myös tiimityöhön, jossa perustamme tarvittaessa useamman juristin muodostaman projektiryhmän voidaksemme tarjota mahdollisimman monipuolisen näkemyksen ja asian­tuntemuksen laaja-alaisten asia­kokonaisuuksien ratkaisemiseksi.

Näkemyksemme on, että usein asiakkaan edun mukaista on asiallisen sovinnon aikaansaaminen, kuin pitkällinen riita. Saavutetun hyödyn ja käytettyjen kustannusten tulee myös olla järkevässä suhteessa toisiinsa.

Kansainvälinen liike­juridiikka­palvelu

Palvelemme asiakkaitamme molempien kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »