Työoikeus

txt

Työvoima­markkinoilla tapahtuvat muutokset, taloudellinen epävarmuus ja liiketoiminnan kasvava muutos­vauhti heijastuvat aina työ- ja sopimus­oikeudellisiin asioihin.

Henkilöstöhallinnon johdonmukaisuus on olennaista tämän päivän liiketoiminnassa.

Yritys­järjestelyiden yhteydessä ilmenee usein moninaisia työ­oikeudellista asiantuntemusta edellyt­täviä ristiriitoja. Työnantaja­tahon toteuttaessa raken­teellisia muutoksia, se joutuu mahdollisesti suorittamaan irtisanomisia ja henkilökunnan uudelleen­järjestelyjä. Työoikeuden perus­teellinen asiantuntemus on tällöin tarpeen, jotta sekä työn­antajan että työn­tekijöiden oikeudet ja velvollisuudet turvataan.

Työoikeus

Työoikeudellisiin palveluihimme kuuluvat mm. työsopimusten neuvottelu ja laadinta, yhteis­toiminta­menettelyiden suunnittelu ja toteutus, työ- ja virkasuhteen päättämiseen sekä lomautuksiin liittyvät toimenpiteet, työnantaja-asemasta johtuvien velvollisuuksien kuten työsuojelun ja työ­turvallisuuden noudattamisen varmistaminen sekä erilaiset eläke­järjestelyt.

Avustamme sekä työnantajia että työntekijöitä kaikenlaisissa työ­oikeudellisissa asioissa, jotka vaativat juridista asiantuntemusta usein hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »