Riidan­ratkaisu ja oikeuden­käynnit

txt

Erilaiset oikeuden­käyntimenettelyt ovat olennainen osa asianajotoimintaa.

Oikeuden­käynnit edellyttävät erityistaitoja, perusteellisella taustatyötä ja kykyä erottaa olennaiset asiat epäolennaisista.

Toimistomme on laajalti arvostettu kaikenlaisten kotimaisten ja kansain­välisten erimielisyyksien välttämisessä ja selvit­tämisessä. Ensisijainen tavoitteemme on aina estää riitojen ja erimielisyyksien syntyminen tai kun tämä ei ole mahdollista, etsiä asiaan sovinnollinen ratkaisu. Mikäli tarpeellista, kannamme vastuun asiakkaamme riidan ratkaisemisesta oikeusteitse.

Riidanratkaisu ja oikeuden­käynnit

Edustamme yritys- ja yksityis­asiakkaitamme sekä kantajina että vastaajina kaikissa oikeuden­käynneissä, välimies­menettelyissä sekä vaihto­ehtoisissa riidan­ratkaisu­menettelyissä. Erityistä kokemusta meillä on oikeuden­käynneistä, jotka liittyvät sopimus- ja vahingon­korvausoikeuteen, immateriaali­oikeuksien puolustamiseen, liiketoiminta- ja insolvenssi­asioihin, rakennus- ja kiinteistö­riitoihin sekä työ­oikeudellisiin asioihin.

Osakkaamme toimivat usein välimiehinä erilaisissa välimies­menettelyissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »