Sopimusoikeus ja sopimusten hallinta

txt

Parhaat sopimukset laaditaan läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Haluamme ymmärtää jokaisen asiakkaamme liike­toiminnan läpi­kotaisin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme pitkäkestoisia ratkaisuja ja todellista lisäarvoa asian­tuntevasti ja asiakas­lähtöisesti.

Neuvotellessaan ja laatiessaan sopimuksia lakimiehemme pyrkivät aina asiakkaan tarpeita ja tavoitteita vastaavaan mutta silti sopimus­osapuolten kesken tasapainoiseen lopputulokseen.

Tärkeä osa työstämme koostuu erilaisten sopimusten neuvotte­luista ja laati­misesta.

Olemme erikoistuneet sopimuksiin, jotka liittyvät mm. jakeluun, palveluun, tavaran­toimituksiin, yhteis­yrityksiin, rahoitus­järjestelyihin, lisensointiin, kauppaan, immateriaali­oikeuksien hyväksi­käyttöön ja hankintaan, työsopimuksiin sekä muihin sopimusjärjestelyihin.

Lisäksi avustamme asiakkaitamme kehittämään omia toimintamallejaan. Tämä kehitystyö sisältää esimerkiksi erilaisten mallisopimusten ja -asiakirjojen laatimista, koulutuskurssien järjestämistä asiakkaidemme avain­henkilöille sekä asiakkaidemme sopimus­kulttuurin parantamista sekä sisäisten ohjeiden laatimista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »