Vero-oikeus ja verosuunnittelu

txt

Vero-oikeudelliset asiat ovat olennainen osa liike­toimintaan liittyvää päätöksen­tekoa.

Vero-oikeus ja verotus­käytäntö muuttuvat jatkuvasti, minkä vuoksi toimistomme vero­asiantuntijat seuraavatkin jatkuvasti kansallisen ja kansain­välisen lainsäädännön ja oikeus­käytännön kehitty­mistä.

Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevia neuvoja ja vero­suunnittelua mm. yritys- ja henkilö­verotuksen aloilla, pääoma- ja varalli­suusvero-oikeudel­lisissa kysymyksissä sekä varainsiirto-, valmiste-, arvonlisä- ja kiinteistö­vero-asioissa. Kansainvälinen verotus ja tulliasiat kuuluvat myös palveluihimme. Verotusasiat on otettava huomioon myös liike­sopimuksia neuvoteltaessa ja laadittaessa.
Veroasiantuntijamme tarjoavat asiakkaillemme käytännön­läheisiä veroratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme liike­toimintaa kaikissa yrittämisen vaiheissa.

Neuvomme ja avustamme

Yritysjärjestelyissä ja liiketoiminnan uudelleen­järjestelyissä verovaikutukset pitää selvittää huolellisesti sekä myyjän että ostajan näkökannalta. Ennakko­suunnittelulla varmistetaan ratkaisujen vero-oikeudellinen turvallisuus ja verojen optimointi.

Neuvomme ja avustamme asiakkaitamme vero­tarkastuksissa ja vero­valitusten tekemisessä sekä ennakkopäätösten hankkimisessa.

Maailmanlaajuinen kontakti­verkostomme on yhtiö- ja yksityis­asiakkaidemme käytettävissä. Kaikki rajat ylittävät järjestelyt sisältävät olennaisia veroasioita. Suomeen tehtävä sijoitus edellyttää tarkoituksen­mukaisen rakenteen arvioinnin, oikean rahoitus­vaihtoehdon valitsemista sekä myöhempien voitonjako­mallien luomista. Vastaavasti liiketoiminnan laajentumiseen ulkomaille sisältyy useita vero-oikeudellisesti merkit­täviä asioita, jotka liittyvät mm. kotipaikkaan valintaan, hinnoitteluun sekä kohdemaan verotukseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »