Immateriaali­oikeus ja teknologia

txt

Teollisoikeuksien, tietotaidon ja kauppa­salaisuuksien tehokas suojaaminen erilaisin sopimus­järjestelyin on nykypäivän liike­toiminnalle olennaisen tärkeää.

Palvelumme kattavat kaikki immateriaalioikeusasiat. Lakimiehemme neuvovat ja avustavat asiakkaitamme mm. immateriaali­oikeuksien suojaamisessa ja niihin kohdistuvien riskien minimoinnissa, immateriaali­oikeuksien lisensoinnissa ja kaupallis­tamisessa sekä immateriaali­oikeuksiin liittyvissä oikeuden­käynneissä.

Lakimiehemme avustavat asiakkaitamme mm. patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, toimi- ja domain-nimiin liittyvien oikeuksien hallinnoinnissa ja siirtämisessä. Laaja kokemuksemme patentteihin, tavaramerkkeihin ja tekijän­oikeuksiin liittyvien menettely­kysymysten hallinnasta yhdistettynä asiakkaamme liiketoiminnan perustana olevan teknologian ymmärtämiseen on voimavaramme neuvotellessamme erilaisia lisensointi-, rahoitus- ja yritys­järjestelyitä, laatiessamme rekisteröinti­hakemuksia sekä avustaessamme asiakkaitamme patentti-, tavaramerkki ja tekijän­oikeusoikeuden­käynneissä.

Immateriaali­oikeus ja tekno­logia

Avustamme lukuisia IT- ja biotekniikka -alan yrityksiä näiden jokapäiväisissä juridisissa kysymyksissä. Tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä palveluja IT-, teknologia- ja Life Sciences -oikeuden aloilla. Neuvottelemme ja laadimme mm. ohjelmisto­suunnittelu- ja tuote­kehitys­sopimuksia, teknologian siirto- jakelu- ja lisenssi­sopimuksia sekä muita IT- ja teknologia­sopimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin tai yksityisyyden suojaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »