Julkiset hankinnat

txt

Hankintalain­säädännön tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen, sillä avoin ja tasapuolinen kilpai­luttaminen lisää yritysten kilpailukykyä ja antaa niille paremman mahdollisuuden tarjota tuotteita ja palveluja myös julkiselle sektorille.

Kaikkien julkisten hankinta­yksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja kohdeltava kaikkia tarjoajia tasapuolisesti. Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonais­taloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.

Julkiset hankinnat

Lakimiehemme neuvovat asiakkaitamme kaikissa julkisiin hankintoihin liit­tyvissä moninaisissa asioissa. Avustamme, neuvomme ja koulutamme julkisia hankintayksiköitä toimimaan hankinta­lainsäädännön edellyt­tämällä tavalla. Vastaavasti edustamme palvelun­tarjoajia mahdollisissa hankinta­lainsäädännön loukkaus­tapauksissa markkina­oikeudessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »