Henkilöstö

txt

Asianajotoiminta on Suomessa asianajajalailla säädettyä.

Asianajajan ammattinimitystä käyttävän on oltava Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty, tietyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä lakimies. B&M:n koko henkilökunta on sitoutunut noudattamaan asianajajien kansallisia ja kansainvälisiä eettisiä sääntöjä. Lisätietoja asianajotoimintaa säätelevistä laeista, määräyksistä ja ohjeista saat Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Kaikki lakimiehemme hallitsevat yleisjuridiikan. Lisäksi lakimiehemme ovat erikoistuneet tärkeiksi katsomillemme painopistealoille, jotta asiakkaidemme yksilölliset tavoitteet voidaan parhaimmalla mahdollisella tavalla saavuttaa.

Matti Manner
Osakas, asianajaja

Juha Manner
Osakas, asianajaja

Saima Hällfors
Oikeustieteen maisteri

Susanna Hedenström
Toimistopäällikkö, asianajo­assistentti

Oona Valtonen
Oikeustieteen maisteri, asianajo­assistentti

Ota yhteyttä ja kysy lisää »